văn bản phát hành

Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu

23/05/2017

Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành tạm thời Bộ tiêu chí Hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn các thôn thuộc tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020.


NV NTM

Biểu đồ hiện trạng NTM
Liên kết website
Danh mục báo điện tử