văn bản phát hành

Quyết định số 889/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh QN

25/04/2017

Quyết định số 889/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh QUảng Ninh, giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số s45/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND Tỉnh.


NV NTM

Biểu đồ hiện trạng NTM
Liên kết website
Danh mục báo điện tử