văn bản phát hành

Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành BTC tạm thời xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các thôn thuộc tỉnh Quảng ninh

23/03/2017

Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành BTC tạm thời xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các thôn thuộc tỉnh Quảng ninh


NV NTM

Biểu đồ hiện trạng NTM
Liên kết website
Danh mục báo điện tử