Hoạt động các địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Đông Triều giới thiệu về giống Na dai của xã Việt Dân với Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng trị.

Biểu đồ hiện trạng NTM