Hoạt động BCĐ

  •  

    Đồng chí Lê Huy Ngọ - nguyên BT Bộ NN&PTNT, Cố vấn Chương trình MTQG dự họp giao ban BCĐ chương trình MTQG XDNTM tỉnh Quảng ninh tháng 8.2013

     
Biểu đồ hiện trạng NTM